Fysisk aktivitet på recept

Det är i dag allmänt accepterat att en fysiskt aktiv livsstil och träning fungerar som behandling eller som en del av behandlingen vid flera sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, depression, högt blodtryck, cancer och övervikt.

Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, det vill säga tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. Receptet som syns på bilden är det ursprungliga utseendet. Idag finns flera olika lay-outer. Det spelar ingen roll hur papperet ser ut.

Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

Du som har fått ett recept på fysisk aktivitet bokar in ett samtal hos oss, pris 100 kronor. Vi gör en fysisk bedömning och du får stöd på det sätt du önskar för att komma igång med träning.

Vi hjälper dig med träningsprogram, hemövningar och träningsgrupper efter dina önskemål. Vill du träna inom vår verksamhet köper du ett träningskort.

Uppföljning efter en månad  hos samma sjukgymnast/fysioterapeut för att du skall få ett kvitto på dina ansträngningar.