Cirkelträning, Kraft & Balans, Kaffepasset och Plusgruppen

Vi tränar styrka i våra effektiva styrketräningsmaskiner med hydraliskt motstånd dår inga inställningar behövs. Vi når många viktiga muskelgrupper. I cirkelträningsgrupperna varvas träningen i maskinerna med stegövningar på gångbrädor som är något lägre än ett trappsteg. I "Kraft och Balans" grupperna använder vi istället stolar som vi sitter på, reser oss upp ifrån och står bredvid i balansträningsövningar. I "Kaffepaset" tränar vi andra stationer t.ex. balansplatta mellan styrkatärningsmaskinerna. I "Plusgruppen" använder vi även andra stationer så som te.x. armcykling. I dessa grupper får du hjälp med förflyttning mellan stationerna och vi stannar längre på varje station.

Vi tränar till inspirerande musik för att hitta rytm och känsla i övningarna.

Tillsammans med andra ger träningen mycket energi.