Träningscenter

Att utveckla en balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening utgör nyckelbegrepp inom hälsans ursprung. Idag är det vetenskapligt belagt att regelbunden fysisk aktivitet är den viktigaste friskfaktorn.

Många tror att kosten påverkar vår hälsa mest, men istället är det så enkelt att vi behöver kompensera för vår inaktiva livsstil. För många är fysisk aktivitet en förutsättning för mental hälsa där den fysiska aktiviteten fungerar som ”en åskledare mot stressrelaterade besvär”.

För äldre kan det handla om att leva ett mer oberoende liv och därmed ”lägga liv till åren” – att kunna njuta av en hög livskvalitet även i hög ålder – då är fysisk aktivitet en mycket effektiv medicin.

Vi är slussen tillbaka till hälsa för dig som har problem med kroppen. När du avslutat din rehabiliteringsperiod hos oss finns möjlighet att bli medlem hos oss och med träningskort ta del av vårt grupputbud och gym.