Sjukgymnastik / fysioterapi

Specialiteter

Vi tar hand om dig oavsett om du är idrottsman, motionär eller om du har besvär relaterat till arbetsbelastning, sjukdom eller ålder. Vi träffar patienter i alla åldrar. All behandling och träning är individuell och särskilt anpassad till de behov som den enskilda patienten har.

Rygg- och nackbesvär, whiplash, “musarm”, axlar, knän, höfter och fötter är vanliga besvär från rörelse- och stödjeapparaten som vi har stor erfarenhet av. Det kan handla om rehabiltering efter en skada eller att man har genomgått en operation. Men vi träffar också gärna patienter som har gått igenom en hjärtinfarkt, har en lungsjukdom t.ex. KOL eller emfysem samt patienter med stressrelaterade besvär med nedstämdhet och depression. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka tilltron till den egna kroppens förmåga, hjälp till självhjälp. 

Tillsammans lägger patienten och sjukgymnasten/arbetsterapeuten upp en aktiv målinriktad behandlingsplan, som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.

När du kommer första gången till sjukgymnasten/fysioterapeuten görs en grundlig undersökning.

Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder som traktion, mobilisering, manipulation, muskeltöjning, stabiliseringsträning och/eller anpassad träning i vår träningssal. Ofta blir din behandling en kombination av ovanstående.

Remiss

Du behöver ingen remiss för att få vård, men har du fått en remiss av din läkare, vill vi gärna att du tar den med dig. Har du ett muntlig rekommendation besked från din läkare att söka sjukgymnast, vill vi gärna veta vad läkaren heter och när du fick beskedet.

Röntgensvar

Tag gärna med en kopia på aktuella röntgensvar, andra undersökningssvar och medicinlista till ditt första besök hos oss.

Mediciner

Det är värdefullt för oss att veta vilka mediciner du tar. Ta gärna reda på vad de heter och skriv ner — mediciner har ofta krångliga namn som är svåra att komma ihåg.

Högkostnadskort och frikort

Frikort för öppenvård gäller. Den som inte har frikort betalar 100 kronor för varje behandling. Frikort i öppen vård utfärdas när man under en tolvmånadsperiod betalat 1100 kronor inom vårdval rehab läkare eller annan sjukvårdande behandling. Vi utfärdar ditt frikort. Tänk på att avboka din tid 24 timmar i förväg vid förhinder annars debiteras du 175 kr för besöket (gäller även dig som har frikort)

Du kan läsa mer om patientavgifter här.