Kropp och själ

Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra. Det som händer med den ena påverkar även den andra. När man vill förbättra sin hälsa är det därför av största vikt att se denna helhetsbild och att arbeta med båda delarna. Kom till oss och delta i vår kurs ”Kropp och själ” där du får lära dig olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfullness och får teoretisk kunskap om psykologiska reaktioner och hur dessa påverkar vår hälsa. Utöver gruppträffarna får du ett individuellt utformat träningsprogram och handledning i träningen.
Du bokar först ett individuellt möte med Li Karlsson leg fysioterapeut och kursledare. Bedömning av dina besvär görs. Därefter kan det bli aktuellt med delatagande i kursen "Kropp och själ" med två träffar per vecka under nio veckors tid

Tid: onsdag kl. 14.00-15.00 samt ett individuellt bokat träningstillfälle per vecka
Nya deltagare hälsas välkomna varje vecka.

Patientavgift: 50 kr till gruppträffar, 100 kr individuellt besök. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Infoblad Kropp&själ laddas ned här