Funktionsbedömning

En funktionsbedömning är en utredning som görs av sjukgymnaster och arbetsterapeut inom Hälsa i Kubik. En funktionsbedömning är ett standardiserat sätt att beskriva vad du klarar bra och vad du har för fysiska svårigheter att genomföra som kan vara en viktig del för att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder. Bedömningen kan till exempel  grunda sig på ett självskattningsformulär med fokus på aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö och prioriteringar.

Funktionsbedömning görs på remiss från primärvårds läkare i Mölndal och kan vara ett led i sjukskrivningsprocessen inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder. Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel handla om att den anställda behöver återgå till arbete successivt genom deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetstider. Det kan också handla om anpassning av arbetsuppgifter som den anställda kan göra, tillfälligt eller för längre tid, eller om det finns behov av arbetshjälpmedel.

Funktionsbedömning kan också vara ett led i att avgöra lämpliga rehabiliteringsinsatser och eventuella stödinsatser som kan behövas

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras 175 kr. Gäller även för barn och för dig som har frikort.