Verksamhetens eldsjälar

Viveka och Carina leder verksamheten inom Hälsa i Kubik AB. Verksamhet består av tre delar:

Träningcenter, sjukgymnastik/fysioterapi och arbetsterapi.

Vårt mål är att Hälsa i Kubik skall vara det självklara valet för professionell hälsoutveckling. Vi arbetar med kunder och patienter och kommunicerar med annan personal som arbetar utanför vårt träningscenter och som remitterar sina kunder och patienter till oss.

Vi är ett träningscenter med hög kompetens och tillgänglig personal där du skall kunna få det stöd och den uppmuntran du behöver för att träna regelbundet.

Vårt tredje verksamhetsområde, arbetsterapi inklusive arbetsmiljöutveckling, innebär att vi är ett professionellt stöd för arbetsgivare, anställda, patienter, sjukskrivande läkare och Försäkringskassa för en effektivisera sjukskrivningsprocess. Våra arbetsterapeuter Frida och Sanaa är ett stöd för dig som är sjukskriven för att slussas rätt under sjukskrivningsperioden.

Vi gör också arbetsplatsbesök för att ge ergonomisk rådgivning och hjälper till utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Carina och Viveka känner varandra sedan studietiden på sjukgymnastutbildningen och tycker det är roligt att arbeta tillsammans. Sedan 2008 driver de Hälsa i Kubik.

Viveka Björnberg: leg sjukgymnast, idrottslärare och högskoleadjunkt, har arbetat med sjukgymnastik och träning sedan 1985. Viveka har arbetat som högskolelärare på Göteborgs Universitet,  har arbetat som enhetschef för företagshälsovård, rehabilitering och träning inom ett börsnoterat företag samt som utvecklingsansvarig på GFS Fysiken och är utbildningsinstruktör inom många olika träningsformer så som vattenträning, Pilates och spinning.  

Carina Kruse Smidje: leg sjukgymnast, projektansvarig för artrosskolan inom nationella nätverket BOA, d.v.s Bättre Omhändertagande vid Artros. Carina är diplomerad stresscoach, akupunktör och är en högt uppskattad vattengympaledare sedan drygt 20 år. Carina är en mycket erfaren kliniskt verksam sjukgymnast som har satt en ära i att driva sjukgymnastisk verksamhet som är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.