Sofias specialområden är akuta rygg- nacke- axelbesvär, motionsrelaterade skador/besvär, gravditetsleraterade besvär, Fysisk aktivietet på Recept och massage. Sofia är handledare för fysioterapistudenter som gör sin sista praktik på Hälsa i Kubik. Sofia är förnärvarande föräldraledig.