Oscars specialområden är akuta rygg- nack- axelbesvär, Fysisk aktivietet på recept samt motionsrelaterade skador/besvär. Oscar är även Personlig Träning. Oscar leder "Vattengympa" på fredagar och "Plusgruppen". Oscar är vår forsknings- och utvecklingsrepresentant inom primärvårdsområdet. På fritiden gillar Oscar att träna och att spela olika typer av brädspel