Oscars specialområden är akuta rygg- nack- axelbesvär, Fysisk aktivietet på recept samt motionsrelaterade skador/besvär. Oscar är även Personlig Träning. Oscar leder "Vattengympa" och "Cirkelträning". Oscar är handledare för fysioterapistudenter som gör sin sista praktik på Hälsa i Kubik och är vår forsknings- och utvecklingsrepresentant inom primärvårdsområdet. På fritiden gillar Oscar att träna och att spela olika typer av brädspel