Oscars specialområden är äldres hälsa och rehabilitering, Fysisk aktivitet på recept för vuxna och för barn samt massage. Oscar leder ryggstyrka station. På fritiden gillar Oscar att spela padeltennis.