Fysioterapeuter och sjukgymnaster är samma yrke. Legitimationer utfärdade efter 2015 heter leg fysioterapeut.