Utbildning i träning som en behandling

Hälsa i Kubik firar tio-årsjubileum och har inlett ett samarbete med Holten Institute och Tom Arild Torstensen om att arrangera fyra olika kurser om träning som behandling. Träning är en praktisk vetenskap som får en allt mer framträdande roll för folkhälsan och i behandlingen av våra patienter. Vi vill bidra med att öka kunskapen och metodiken genom att anordna 4 olika utbildningstillfällen under 2018. Utbildningarna vänder sig till legitimerad personal som arbetar med patienters rehabilitering och hälsoutveckling.

 

Kursrogram under 2018

 

Fre och lör 14-15 sept - Medicinsk Tränings Terapi för thorakala och lumbalaryggsmärtor (2 dagar)

Fre och lör 9-10 nov - Medicinsk Tränings Terapi för höft, knä och ankel smärta - dysfunktion i nedre extremitet (2 dagar)

Pris: Kurs pris for separata kurser är 3.700 + moms. (Om du anmäler dig till alla 4 kurserna får du en kurs gratis, kurspris: 11.100 + moms.)

Anmälan: Senast en vecka före kursstart skriftligen per e-post: info@holteninstitute.com

Mer info: Telefon: 0707 34 41 02