Utbildning i träning som en behandling

Hälsa i Kubik firar tio-årsjubileum och har inlett ett samarbete med Holten Institute och Tom Arild Torstensen om att arrangera fyra olika kurser om träning som behandling. Träning är en praktisk vetenskap som får en allt mer framträdande roll för folkhälsan och i behandlingen av våra patienter. Vi vill bidra med att öka kunskapen och metodiken genom att anordna 3 olika utbildningstillfällen under 2018 och ett tillfälle under 2019.

Utbildningarna vänder sig till legitimerad personal som arbetar med patienters rehabilitering och hälsoutveckling.

 

Kursrogram under 2019

Fre och lör 8-9 mars 2019 - Medicinsk Tränings Terapi för höft, knä och ankel smärta - dysfunktion i nedre extremitet (2 dagar)

Pris: Kurs pris for separata kursen är 3.700 + moms.

Mer info: Telefon: 0707 34 41 02