Anettes specialområden är andningsskola med Medveten andning, handträning och motorisk bedömning/träning hos barn 6-12 år. Anette leder "ChiBall träningsgruppen"   och är ansvarig för att utbilda nya intruktörer runt om i Sverige